Qurban & Akikah

Akad Qurban / Akikah

Saya dengan ini mewakilkan kepada Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) atau wakilnya untuk menyempurnakan ibadah Qurban / Akikah bagi diri saya (berserta penama-penama di atas) bagi tahun 1445H / 2024 kerana Allah SWT. Saya juga bersetuju MyCARE mengambil 15% sebagai kos operasi bagi MyCARE menyempurnakan pelaksanaan ibadah ini. Dan sekiranya ada lebihan, saya bersetuju menghibahkan lebihan tersebut kepada MyCARE.